Textilgruppen är en nystartad grupp med f.n 6 deltagare som träffas varannan tisdag 17.30 - 19.30.

Vi arbetar med olika textila tekniker som konstnärliga uttryckssätt. Till exempel broderi, applikation, bildväv. Vi delar med oss av kunskap och inspirerar varandra.

Vill du veta mer, kan du kontakta  Ann-Mari Lindvall tel. 0739947889