Nu är det nytt år och alltså dags att betala medlemsavgiften för 2019.

Den är som bekant 250:-/person,200:- för familjemedlem och 100:- för ungdommar.

Insätts på föreningens plusgiro 360313-1 senast 20190331.