Måla, måla... bara vara...
Måndagarna 8, 15 och 22 juni samlas de som vill kl 11 utanför Görvälns slott för att måla eller bara vara.
Tag med fika.
Vid dåligt väder ställer vi in.
 
Vi ses,
Marianne 070 521 09 68
Birgitta     070 320 65 05