Hej!

Jag har sett att tele2 kommer att stänga sin eposthantering 2021-02-01. Det drabbar så vitt jag vet alla epostadresser med comhem,swipnet och tele2 i adressen

Vii har ett antal medlemmar som åtminstone inte ännu har talat om för medlemsadministratören att de har bytt epostadress(eller kanske inte ens sett att de måste byta till något annat).

Det vore bra om så skedde så att vi kan hålla kontakt med er via eposten.

Webmaster Stefan