Vill du vara ansvarig för Idésprutargruppen? Sammankallande av möten där nya idéer, aktiviteter och konstutflykter tas fram.


Inköpsgruppen (Inköp av konst till konstlotteriet) behöver nya deltagare.


Har du förslag på någon resa som du vill göra tillsammans i Konstforum?

Är du intresserad kan du kontakta någon i styrelsen. Kontaktinformation här på hemsidan Om oss->Styrelsen