Styrelsen för Järfälla Konstforum har gjort ändringar beträffande vem som hanterar frågor kring bokning och bokning av Jakobssalen.

Det hanteras nu av Gunhild Svahn