Styrelsen i Järfälla Konstforum för 2024

Fr vänster: Johanna Höglund,sekr, Anita Lundgren, medlemsbladsredaktör,Fredrik Forslind ordf,Kjelle Svensson, v.ordf.,

Gunhild Svahn,lokalbokning, Stefan Svennerby,webmaster, Per Sundström , kassör.

Styrelsen