Status 240526 Nu är hemsidan uppdaterad till Joomla 4.4.4 ifrån 3.10.12 samt ett antal uppgraderade byggstenar. Vissa fungerar inte helt ok så jobber fortsätter. Kalendern fungerar ok. Fotoalbumet är numera ok. Ytterligare en del fel finns men de flesta är av mer administrativ art som kan åtgärdas lite längre fram. Stefan