Följande avgifter gäller för 2019:

 

ResursAvgift
Årsavgift vuxen 250 kr
Årsavgift familjemedlem 200 kr
Årsavgift ungdom(under 18 år) 100 kr
Deltagaravgift målargrupp/termin 300 kr

Hyra av Jakobssalen

Utställning/vecka medlem 600:-
Utställning/vecka ej medlem 1200:-
Uthyrning SPF/gång 400:-
Ideella föreningar/gång 350:-
Bostadsrättsföreningar/gång 1000:-
Kommunens avdelningar/gång 600:-
Övriga förhandlas per gång