fotogrploggaFotogruppen är en grupp inom Järfälla Konstforum som träffas ungefär en gång i månaden i föreningens lokaler. Gruppens mål är att medlemmarna ska bredda sin kunskap inom ämnet digital bild och utveckla sitt bildseende. Gruppen diskuterar fotografering i digitalform, datorprogram, fotoutrustning och ämnet bildkonst. Trivsel och social samvaro är viktiga inslag.

Fotogruppen fortsätter sin verksamhet 2019 på sparlåga. 
För närvarande finns det inte någon som är beredd att efterträda Marianne Kneczke som kontaktperson och ledare för fotogruppen. 
Det finns dock i gruppen ett intresse av att medverka med bilder i en fotoutställning i början av nästa år på. 
Jan Hjort undersöker därför möjligheterna för att genomföra en sådan utställning på ungefär samma sätt som under tidigare år.

Vill du veta mer, kontakta gärna Jan Hjort, 0707320697

eller Ingemar Lundin,070 230 78 13